Zastupanje i samozastupanje osoba sa autizmom u Srbiji - najbolji interes ili ljudska prava

29. Nov 2013.

U Budimpešti je 26. i 28. septembra 2013. godine, održan 10. internacionalni Kongres Autism- Europe. Skup je organizovala međunarodna asocijacija Autism- Europe u saradnji sa Hungarian Autistic Society. Kongres Autism- Europe  tradicionalno se održava svake tri godine. Fokus 10. Međunarodnog Kongresa Autism- Europe , bio je na najnovijim dešavanjima u oblasti autizma, uključujući uzroke, genetiku, dijagnoze, rane intervencije,lečenje, obrazovanje, podršku pri zapošljavanju, prava i politike. Na Kongresu se govorilo o temama koje izazivaju mnogo interesovanja, a tiču se kretanja u informacionim i komunikacionim tehnologijama, najboljim praksama u pružanju usluga i obezbeđivanju kvaliteta života osoba sa autizmom. Takođe na Kongresu se govorilo o pravima i pružanju usluga za osobe sa autizmom, kao i o budućim kretanjima u znanju i tehnologijama u vezi sa autizmom, koje mogu uskoro postati deo svakodnevnog života. Predstavnici naše organizacije Jelena i Milan Marković, učestvovali su na ovom kongresu, ističući značaj zastupanja i samozastupanja za osobe sa autizmom u Srbiji. U svom izlaganju govorili su o značaju poslovne sposobnosti za osobe sa intelektualnim poteškoćama i autizmom, deinstitucionalizaciji, vidovima podrške za osobe sa intelektualnim poteškoćama i autizmom u Srbiji. Istakli su da se socijalni model invalidnosti, socijalna inkluzija i deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom mogu sprovesti samo ukoliko se uvaži princip samozastupanja. Kompletnu prezentaciju na srpskom jeziku možete preuzeti ovde - Zastupanje i samozastupanje osoba sa autizmom u Srbiji. Prezentaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovde - Advocacy and self advocacy.