Zajednička izjava organizacija civilnog društva u Srbiji

09. Dec 2014.

Seminar „Advancing the process of transition from institutional care to community-based services in Serbia“ koji organizuju Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite, Evropska ekspertska grupa i Evropska komisija 08. decembar 2014. godine Da bi dostojanstven i smislen život dece i odraslih u riziku od institucionalizacije postao realnost, organizacije civilnog društva pozivaju kreatore politika i donosioce odluka da:

  • Ispune obavezu poštovanja, zaštite i promovisanja dečijih i ljudskih prava kroz zakonodavstvo, javne politike i razvijanje prakse zasnovane na načelu ravnopravnosti.
  • Razviju mehanizam za delotvornu i efikasnu koordinaciju i upotrebu raspoloživih domaćih resursa i EU fondova namenjenih za socijalno uključivanje ranjivih i višestruko marginalizovanih grupa, planiraju upotrebu finansijskih sredstava za ulaganje u lokalne usluge podrške;
  • Obezbede hitno smanjenje broja korisnika sa invaliditetom u velikim rezidencijalnim ustanovama, obezbeđujući istovremeno i podršku i uslove potrebne za život u zajednici, razviju službe za podršku osobama sa mentalnim teškoćama u lokalnoj zajednici i osiguraju jednakost pred zakonom za osobe sa invaliditetom;
  • Podrže organizacije civilnog društva koje razvijaju aktivnosti, programe i usluge koje za cilj imaju uključivanje dece u zajednicu i podršku njihovim porodicama, kao i grupe za samopomoć i organizacije civilnog društva koje pružaju usluge odraslima namenjene njihovom uključivanju u lokalnu zajednicu, organizacije i projekte lokalnih samouprava za pristupačnost;
  • Kreiraju i sprovedu dodatne afirmativne mere podrške deci i odraslima koji su u riziku od siromaštva;

Izjavu podržavaju: Mreža organizacija za decu Srbije - MODS Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Inicijativa za inkluziju VelikiMali Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Udruženje za reviziju pristupačnosti URP Beogradski centar za ljudska prava Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM Centar za orijentaciju društva Asocijacija za promovisanje inkluzije – API Srbije Celokupno saopštenje možete preuzeti - ovde.