Usluge podrške po meri građana i građanki sa invaliditetom

06. Dec 2022.

Poštovane/ i,

Pred Vama su upitnici kojima želimo da saznamo Vaše mišljenje o stepenu razvijenosti usluga u zajednici kao i o potrebi za podrškom u vašoj lokalnoj zajednici za decu i osobe sa invaliditetom.

MDRI-S se u svom radu oslanja pre svega na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i zalaže se za njenu direktnu primenu, kao i za potpunu deinstitucionalizaciju. Jedan od bitnih preduslova za realizaciju ovog procesa, kao i za prevenciju institucionalizacije je dostupnost i rasprostranjena mreža usluga podrške u zajednici. Zbog nedostatka podrške u zajednici, deo dece i osoba sa mentalnim invaliditetom smešten je u ustanove socijalne zaštite. Prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za 2020, u ustanovama je smešteno više od 6300 osoba. Ne postoje podaci o broju osoba sa mentalnim invaliditetom koje žive u zajednici.

Puno bi nam značilo ako biste izdvojili 10 do 20 minuta da popunite ovu anketu.

Svi odgovori su poverljivi i anonimni. Biće korišćeni za izradu analize stanja ali i za bolje informisanje i razumevanje donosilaca odluka i kreatora državnih i lokalnih politika u cilju unapređenja usluga podrške u zajednici za decu i osobe sa invaliditetom.

Anketa će biti otvorena do 20. decembra 2022. godine.

Ako Vam je potrebna podrška prilikom popunjavanja upitnika, obratite se MDRI-S timu na brojeve telefona: 060 406 88 55; Maja Popović i 060 406 88 33; Snežana Lazarević

Projekat „Usluge podrške po meri građana i građanki sa invaliditetom“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije - KoRSE.

Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.#EUzaTEBE #podrži