Uloga različitih aktera na polju monitoringa i zaštite prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom u zatvorenim ustanovama

07. Oct 2013.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S organizovala je dvodnevni sastanak „Uloga različitih aktera na polju monitoringa i zaštite prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom u zatvorenim ustanovama“. Radni sastanak je održan 26- 27.septembra 2013.godine u  Hotel Premier Aqua, Banja Vrdnik.  Na sastanku Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture učestvovali/e su eksperti/kinje iz Kancelarije zaštitnika građana, organizacija civilnog društva i zdravstvenih ustanova. Sastanak je bio u formi diskusije i razmene informacija o konceptu torture i zlostavljanja u kontekstu osoba sa invaliditetom.