U Leskovcu održan prvi modul radionica o pravima osoba sa invaliditetom

18. Mar 2013.

U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji:Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“  koji realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, 22. i 23. oktobra u Leskovcu održan je prvi modul radionica o pravima osoba sa invaliditetom. Prvi modul bio je posvećen predrasudama kao jednoj od najvećih prepreka za društveno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u društvo. Voditeljka radionice Anica Spasov i učesnici su kroz interaktivni rad i vežbe razmenili lična iskustva i saznanja. Narednog su dana učesnici imali priliku da sa predstavnicima lokalne samouprave uspostave dijalog, razmene iskustva i podstaknu međusobnu saradnju. Tokom diskusije o uslugama u lokalnoj zajedni učesnici su se složili da je dijalog izmeđe ova dva sektora neophodan za kreiranje novih usluga u zajednici namenjenih osobama sa invaliditetom, što bi znatno uticalo na poboljšanje kvaliteta života samih osoba i njihovih porodica.