Treći ciklus obuka o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Paraćinu, Leskovcu i Zaječaru

18. Mar 2013.

Tokom maja na tri lokacije u Srbiji održan je III. i završni modul radionica o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je bio posvećen značaju  umrežavanja na lokalnom nivou i mrežama podrške za razvoj socijalnog preduzetništva. Učesnici u Zaječaru okupljeni oko ideje za pokretanje radionice za proizvodnju kesa, započeli su sa razvijanjem ove ideje, a sledeći korak koji ih čeka je apliciranje i traženje donatora. Učesnici su dobili detaljne informacije o izradi biznis plana. Radionicu je vodila gospođa Snežana Savić sa Ekonomskog instituta u Beogradu. Tako su tokom radionice učesnici mogli da ocene održivost svoje ideje. Predstavnici lokalne samouprave istakli su da su inicijative ovog tipa dobrodošle i da lokalna samouprava ima volju da podrži takve akcije. Predložili su predstavnicima organizacija  mogućnosti za korišćenje postojećih resursa kao što je biznis inkubator u Zaječaru – poslovni prostor za preduzetnike koji se bave proizvodnim i uslužnim delatnostima.
Učesnici u Paraćinu su dobili informacije o mogućnostima osnivanja udruženja građana i prednostma udruživanja roditelja na lokalnom nivou. Takođe, učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa mogućim oblicima finansiranja. Tom je prilikom Jelena Mihailović iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative BCIF predstavila  program „Aktivne zajednice“ koji je namenjen finansiranju manjih lokalnih akcija. Reč je o malim grantovima, a program je namenjen upravo manjim organizacijama i neformalnim grupama  građana.
Učesnici u Leskovcu su  podeljeni u dve grupe, s obzirom da je reč o roditeljima male dece i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama. Prva grupa bavila se pitanjem ostvarivanja prava na obrazovanje, inkluzivnim programima, mogućnostima i preprekama. U drugoj grupi, koja se bavila zapošljavanjem, učesnici su se upoznali sa postupcima za pokretanje socijalnog preduzetništva, primerima dobre prakse i  bili podstaknuti na razmišljanje čime raspolažu i na koji način da to najbolje iskoriste.
Učesnici svih radionica su izrazili zadovoljstvo ovakvim vidom edukacije i složili se da ih seminari inspirišu da pokrenu neke nove usluge i poboljšaju postojeće.
S obzirom da su roditelji imali potrebu da im se pojasne određene nedoumice vezane za lišavanje poslovne sposobnosti, drugi dan seminara bio je posvećen upravo pitanju poslovne sposobnosti i posledicama ovog postupka za ostvarivanje pojedinih prava. Ove radionice su vodile Kosana Beker, pravnica i Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S.
Radionice su održane u okviru projekta  „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“. Projekat se realizuje uz podšku Evropske unije, a ima za cilj da poveća učešće osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i zapošljavanja. Kroz kreiranje mreže lokalnih aktera nastoji da poboljša postojeće i kreira nove usluge namenjene osobama sa invaliditetom i promoviše socijalno preduzetništvo kao održivi model zapošljavanja.