Sudije kao nosioci promene prakse lišenja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom

26. Oct 2017.

S obzirom da lišenje poslovne sposobnosti u Srbiji predstavlja drastičnu meru kojom je veliki broj osoba sa invaliditetom lišen svih osnovnih prava, te da izmene zakonodavstva u ovoj oblasti zahtevaju sveobuhvatne suštinske promene, potrebno je preduzeti korake kako bi se smanjio negativni efekat ovakve prakse uz korišćenje mehanizama koji su nam trenutno na raspolaganju. Za početak, to je promena prakse i primena pozitivnih ishoda koji mogu poslužiti kao argumentacija za zakonodavnu reformu, a u kojoj je uloga pravosuđa veoma značajna. Sa tim ciljem smo tokom 2016/17. godine, u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom realizovali više obuka za sudije na temu „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“. Jednodnevne obuke su realizovane u Kragujevcu, Nišu, Beogradu i Novom Sadu, a prisustvovalo je ukupno 84 sudija, sudijskih pomoćnika i drugih aktera. Kroz prezentacije i panel diskusije predstavljeni su međunarodni standardi i obaveze u oblasti priznanja poslovne sposobnosti, stanje u Srbiji, procesna dimenzija lišenja poslovne sposobnosti, najveći izazovi u postupcima lišenja poslovne sposobnosti i unapređivanje prakse sudova u skladu sa međunarodnim standardima. Čak 75% polaznika je ocenilo da su teme obuke korisne za budući rad i da je obuka ispunila očekivanja. Svi učesnici su ocenili distribuiran materijal najvišim ocenama i izrazili zainteresovanost za dobijanje više materijala i informacija o budućim aktivnostima na temu poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom. Pored ovih osnovnih jednodnevnih obuka, devet sudija je prošlo intenzivnu četvorodnevnu obuku za voditelje i voditeljke obuke „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom.“ Svi polaznici su ocenili da im je obuka omogućila da steknu dodatne veštine kako bi svoja iskustva i znanja preneli koleginicama i kolegama na budućim obukama.

„Obuka je bila jako korisna i dobra, na temu koja će trajati i biti vrlo aktuelna, svakako revolucionarna.“

Dragan Mitić, sudija Osnovnog suda u Vranju je istakao: „Kao polaznik treninga trenera projekta MDRI-S imam zadovoljstvo da kažem da mi je kroz trening zaista data mogućnost i drugačijeg načina razmišljanja o poslovnoj sposobnosti odnosno postupcima koji se vode pred sudovima za njeno ograničenje ili potpuno lišenje posebno kada su u pitanju lica sa mentalnim smetnjama i invaliditetom. Pod pritiskom velikog broja sudskih predmeta – postupaka u svakodnevnom radu, često se čak i naizgled očigledne stvari previđaju. Međutim, nakon dostavljene literature, posvećenosti i širine znanja predavača na treninzima iz oblasti poštovanja ljudskih prava a posebno lica sa invaliditetom i njihove zaštite u postupcima pred sudom, lično mogu da kažem da sada zaista gledam drugačije na celu životnu situaciju i probleme sa kojima se ove osobe susreću u svakodnevnom životu.“ Obuke su kreirale i vodile Dr Nevena Petrušić, Kosana Beker i Dragana Ćirić Milovanović, a predavači na treningu za trenere bili su i Igor Milovanov i Biljana Janjić. Obuke „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“ su realizovane uz podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Kancelarije za ljudska i manjinska prava i OHCHR u Srbiji.