Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

10. Nov 2016.

[caption id="attachment_1314" align="alignleft" width="175"]Uz podršku UNTF Uz podršku UNTF[/caption] Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na dvodnevnu obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koju ćemo realizovati 28-29. novembra 2016. godine u Beogradu. U Srbiji 18,250 osoba živi u nekom obliku kolektivnog smeštaja[1], a preko 11,000 osoba prijavljuje da ima neki oblik invaliditeta.[2]  Polovinu ovih osoba čine devojčice i žene. Život u instituciji odlikuje nedostatak privatnosti, nemogućnost donošenja odluka o sopstvenom životu, društvenu isključenost i nepoštovanje osnovnih ljudskih prava i dostojanstva osobe, ali i visok rizik od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Iako ne postoje precizni podaci, većina žena sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama u institucijama je lišena poslovne sposobnosti što ih dovodi u situaciju da ne mogu samostalno da odlučuju o mestu stanovanja, svom lečenju, medicinskim intervencijama, trudnoći, roditeljstvu, partnerskim odnosima. Život u instituciji i starateljstvo ih dodatno dovodi u rizik od različitih prisilnih intervencija, kao što su fizičko sputavanje, izolacija, prekomerna upotreba lekova, uzimanje kontraceptivnih sredstava bez pristanka, sterilizacija, prisilni abortusi i odvajanje od deteta. Obuka je namenjena organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti žena od nasilja, promociji i zaštiti ljudskih prava, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, pružaocima usluga osobama sa invaliditetom sa posebnim fokusom na devojčice i žene. Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija i znanja o specifičnom položaju žena sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, specifičnim oblicima nasilja nad njima i postojećim mehanizmima zaštite. Svrha obuke je da postojeći pružaoci usluga promisle o integrisanju pojedinih aspekata pružanja podrške ženama sa invaliditetom koje su preživele institucionalno nasilje. Organizator pokriva troškove puta i smeštaja za učesnike/ce van Beograd, kao i sve ostale troškove organizacije seminara. Moguće je da iz jedne organizacije obuci prisustvuju dve osobe, ukoliko procenite da je to potrebno za unapređivanje vašeg daljeg rada u ovoj oblasti. Molimo Vas da popunite kratku prijavnu tabelu (u pozivnom pismu) i pošaljete nam na email adresu mdri.serbia@gmail.com do 20. novembra 2016. godine. Sve detalje oko mesta održavanja seminara, tehničke informacije, putnih troškova ćemo poslati nakon prijav Pozivno pismo i prijava Program rada Obuku realizujemo u okviru projekta „Deinstitucionalizacija i suzbijanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama“ koju podržava Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama. [1] Kolektivni smeštaj ovde podrazumeva ustanove socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine, domove za decu ometenu u razvoju, ustanove za smeštaj odraslih i starih lica, ustanove za smeštaj odraslih invallidnih lica, lica ometenih u mentalnom razvoju i duševno obolela lica. [2] Osobe sa invaliditetom u Srbiji: popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. u Republici Srbiji, Milan M. Marković, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2014.