Sastanak Nacionalnog odbora interesnih grupa Srbije

01. Nov 2013.

MDRI-S je 1. novembra u svojim prostorijama organizovala prvi sastanak sa Nacionalnim komitetom interesnih grupa (National stakeholders committee) u okviru projekta DISCIT. Projekat DISCIT je višenacionalni projekat koji se finansira iz FP7 evropskog okvira i predstavlja akademsko-istraživačku platformu koja treba da doprinese punom uključivanju osoba sa ivaliditetom u društvo putem koncepta aktivnog građanstva. Na sastanku sa članovima Komiteta, sačinjene su smernice saradnje između istraživačkog tima MDRI-S i Komiteta, a naročito u određenim istraživačkim oblastima projekta koji predstavljaju izvesnu novinu u srpskom nacionalnom okviru. Takođe su razmatrana pitanja postojeće literature i dosadasnjih projekata i studija koji mogu da budu od koristi za dalje aktivnosti MDRI-S u datom projektu. [nggallery id=9]