Prvi modul seminara o zapošljavanju i pravima osoba sa invaliditetom održan i u Paraćinu

18. Mar 2013.

U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“, nakon Leskovca, 6. i 7. novembra i u Paraćinu je održan prvi modul seminara o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Prvi modul bio je posvećen predrasudama kao jednoj od najvećih prepreka za društveno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u društvo. Seminaru su prisustvovali nastavnici osnovne škole, zaposleni u dnevnom centru za osobe sa teškoćama, roditelji i predstavnici lokalne samouprave. Tokom razgovora predstavnici različitih strana su kroz konstruktivni dijalog došli do veoma značajnih ideja koje bi mogle da se razrade u budućnosti. Učesnici seminara su se složili da postoje resursi koje bi trebalo iskoristiti i usmeriti na pravi način u cilju kreiranja usluga namenjenih osobama iz ove ranjive grupe i njihovim porodicama. Nakon Leskovca i Paraćina sledeći seminar planirano je da se održi u Zaječaru. Naredna dva modula održaće se na istim lokacijama početkom sledeće godine.