Predstavljanje izveštaja “Zaboravljena deca Srbije” – nalazi i preporuke u kontekstu preporuka UN tela i proces Evropskih integracija

25. Nov 2021.

Hibridni događaj, uživo u hotelu Zira, Ruzveltova 35, Beograd i onlajn putem Zoom platforme

30. novembar 2021. godine od 12:00 časova

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Disability Rights International (DRI) su nedavno objavile izveštaj „Zaboravljena deca Srbije“ o položaju dece sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama socijalne zaštite, u kome se otkrivaju zabrinjavajući uslovi u ovim ustanovama i sistemska kršenja ljudskih prava dece sa smetnjama u razvoju, uključujući slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja. Izveštaj je privukao veliku pažnju medija što je izazvalo zabrinutost među donosiocima odluka ali i burne reakcije u društvu.

Ovaj događaj se organizuje kao deo naknadnih aktivnosti zagovaranja MDRI-S i DRI kako bi se otvorio put preko potrebnim reformama koje bi deci i odraslima sa invaliditetom omogućile ravnopravno učešće u životu u zajednici. Cilj je uključiti širok spektar zainteresovanih strana i podstaći važan dijalog o budućnosti ovih reformi.

Učesnici: predstavnici nadležnih državnih organa, predstavnici međunarodnih agencija i donatora, uključujući agencije Ujedinjenih nacija, Delegaciju Evropske unije u Srbiji, predstavnike ambasada i organizacija civilnog društva – organizacija osoba sa invaliditetom i drugih organizacija za ljudska prava.

U skladu sa epidemiološkom situacijom u Srbiji uzrokovanom pandemijom kovid-19 broj učesnika u hotelu Zira će biti ograničen na 15. Za učešće uživo u sali hotela možete se prijaviti na mejl adresu prijava.mdri.serbia@gmail.com, najkasnije do petka, 26. novembra 2021. godine.

Za onlajn učešće putem Zoom platforme možete se registrovati na linku https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpc-uuqzkrG9J7wcvAnPzVMKVcQZz-RjEh  

Agenda

12:00 – 12:05  Sonja Tošković, koordinatorka Platforme i izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava: Otvaranje i moderacija

12:05 – 12:15  Jonas Ruškus, potpredsedavajući Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom: Pravo deteta na život u porodici – najnoviji međunarodni standardi na nivou Ujedinjenih nacija

12:15 – 12:25  Tuomas Tuure, Koordinator za zastupanje, Fondacija Abilis iz Finske: Uloga međunarodnih agencija i donatora u sprovođenju međunarodnih standarda i obaveza

12:25 – 12:40  Dragana Ćirić Milovanović: Predstavljanje nalaza iz izveštaja “Zaboravljena deca Srbije” u kontekstu preporuka tela Ujedinjenih nacija i procesu Evropskih integracija

12:40 – 12:55  Saša Stefanović, direktor, Mreža organizacija za decu Srbije – MODS: Preporuke organizacija civilnog društva i obaveze nadležnih državnih organa

12:55 – 13:00  Kratka pauza

13:00 – 13:45  Diskusija: Kako sprečiti dalju institucionalizaciju dece i planirati zatvaranja ustanova za decu?

Događaj se organizuje u saradnji sa Platformom organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava koju je osnovalo 17 organizacija civilnog društva u Srbiji koje imaju iskustvo i prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja UN tela, kao i praćenje primene preporuka koje mehanizmi UN za ljudska prava upućuju Republici Srbiji. Platformom koordinira Beogradski centar za ljudska prava a MDRI-S je organizacija članica Platforme. Rad Platforme podržava Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Misija OEBS-a u Srbiji.

Obezbeđen je simultani englesko-srpski prevod i prevod na znakovni jezik.

Događaj će se uživo prenositi na Fejsbuk stranici MDRI-S https://www.facebook.com/MDRISerbia