Položaj dece i mladih sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite – Izazovi i prilike

16. Jul 2018.

U Srbiji postoji 20 ustanova za smeštaj dece i mladih, od tog broja 11 je za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 ustanove su za vaspitanje dece i mladih i 6 ustanova za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (2017) u ustanovama za decu i mlade sa smetnjama u razvoju bilo je smešteno ukupno 1455 korisnika (dece, mladih i odraslih). U ovim domovima deca i mladi su najčešće smešteni sa odraslima što povećava rizik od zlostavljanja mlađih korisnika, i dodatno ugrožava njihov boravak u uslovima koji su, prema kredibilnim istraživanjima, sami po sebi štetni po kognitivni, emocionalni, socijalni i fizički razvoj dece. Deca smeštena u jednu instituciju često na istom mesto postanu punoletna, a nekada i ostare u istoj instituciji. Ovakav životni put korisnika socijalne zaštite sa smetnjama u razvoju je posledica lošeg normativnog okvira i očuvanja starih i prevaziđenih stavova među profesionalcima socijalne zaštite i zakonodavcima, kao i niskih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Neretko se pomenuti fenomen- da deca odrastaju i postaju punoletna u domovima za smeštaj, koristi, da se prikazivanjem statističkih podataka, ukaže na tobože smanjenje broja maloletnih korisnika ustanova, dok oni to više nisu samo zbog svojih godina a zapravo ostaju da žive u istoj ili drugoj ustanovi i u istim uslovima. Drugi značajni opšti pravni akti za regulaciju sistema socijalne zaštite su Porodični zakon, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite i drugi. Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom je istekla 2015. a naredna nije usvojena, pa dokument javne politike kojim se određuju pravci delovanja Republike Srbije ne postoji što značajno ugrožava napredak u ostvarivanju prava svih osoba sa invaliditetom. Kompletan tekst možete preuzeti ovde.