PERSON – Osnovna načela za reformu sistema poslovne sposobnosti

10. јуна 2013.

Dostupni su PERSON Principi. Možete ih preuzeti ovde.