Održan trening sutkinja i sudija o poslovnoj sposobnosti osoba sa invaliditetom

13. јануара 2015.

logo person           logo poverenice             logo eu              logo mdri          logo dri

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S www.mdri-s.org i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti  www.ravnopravnost.gov.rs održali su dvodnevni trening sutkinja i sudija srpskih sudova na temu „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti pred zakonom za osobe sa invaliditetom“. Treningu  su prisustvovale sutkinje i sudije iz osnovnih i viših sudova iz gradova širom Srbije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva i advokati. Obuka je realizovana u okviru projekta PERSON www.eu-person.com, a održana je od 26-27. novembra u Banji Vrdnik.

Osnovni ciljevi  treninga bili su razmena iskustava između samih sudija i sutkinja koji/e postupaju u postupcima vezanim za poslovnu sposobnost, podizanje svesti o standardima ljudskih prava u oblasti poslovne sposobnosti koji su obavezujući za Republiku Srbiju, predstavljanje rezultata istraživanja prakse pred srpskim sudovima koji ukazuju na automatizam, nesavesnost i ozbiljno kršenje prava u postupcima lišavanja poslovne sposobnosti, te osnaživanje učesnika/ca za primenu postojećih zakonskih rešenja i međunarodnopravnih izvora koji su u skladu sa pravima osoba sa invaliditetom.

Kvalitet diskusije i visoka ocena kojom su učesnice/i ocenili uspešnost obuke daje sigurnost da je moguće neposrednim uticajem na sudsku praksu i donosioce/teljke sudskih odluka menjati obespravljujuću i diskriminatornu tradiciju lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Kao ključne zaključke i komentare učesnika/ca ističemo potrebu za organizovanjem daljih obuka na ovu temu, organizovanje radnih sastanaka sa drugim akterima u procesu lišenja poslovne sposobnosti, posebno centrima za socijalni rad i veštacima, reformu postojećih pravnih okvira, direktnu primenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, oslanjanje na praksu Evropskog suda za ljudska prava, jaču saradnju i rad na ukidanju prakse lišenja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom.

Kao predavačice na treningu govorile su prof. dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S, Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Katarina Golubović, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM. Treningom je moderirao Milan M. Marković, pravni saradnik MDRI-S.

Projekat PERSON su finansijski podržali Evropska unija i Disability Rights International.

Tom prilikom, MDRI-S je objavio publikaciju „Lišenje poslovne sposobnosti: zakoni i praksa u Republici Srbiji“ autorke Kosane Beker.