Odluka o izboru turističke agencije koja se bavi profesionalnom organizacijom događaja na osnovu javnog poziva 01. februara 2019. godine

28. Feb 2019.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, raspisala je 01. februara 2019. godine javni poziv za izbor turističke agencije za profesionalnu organizaciju događaja na tri godine od dana potpisivanja ugovora, što podrazumeva:

  • organizaciju seminara i konferencija, okruglih stolova i sastanaka;
  • obezbeđivanje smeštaja za učesnike, trenere i organizatore;
  • obezbeđivanje prevoza (drumski, železnički, avionski) u zemlji i inostranstvu za potrebe organizacije događaja i za potrebe udruženja;
  • isplatu putnih troškova učesnicima događaja, trenerima;
  • ishranu i osveženje (kafe-pauze, ručkovi, večere, kokteli);
  • tehničku podršku (oprema za video i audio snimanje, za simultani prevod, za prezentacije, fotografisanje);
  • kao i sve druge usluge vezane za organizaciju događaja po potrebi.

Rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti bio je 10. februar 2019. godine, a rok za objavljivanje rezultata konkursa 01. mart 2019. godine. Rad komisije: Komisija MDRI-S u sastavu Maša Pavlović, Maja Popović i Snežana Lazarević, konstatovala je sledeće: Pismo zainteresovanosti u roku su dostavile tri turističke agencije:

  1. Miross Travel Agency, Majke Jevrosime 19/I, Beograd
  2. Globus Travel, Kralja Milutina 55, Beograd
  3. Beo Travel d.o.o., Džordža Vašingtona 38, Beograd

Komisija je na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, kao i dodatnih kriterijuma (visina agencijske usluge) donela sledeću                                                      O D L U K U  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, po javnom pozivu za izbor turističke agencije za profesionalnu organizaciju događaja, na period od tri godine od dana potpisivanja ugovora angažovaće turističku agenciju Miross Travel Agency iz Beograda.   U Beogradu                                                                          28.02.2019. god.