Odluka o angažovanju udruženja za izradu plana komunikacije

06. Jan 2020.

U cilju unapređenja interne i eksterne komunikacije i veće vidljivosti projekta, 10.decembra 2019.godine raspisan je javni poziv  na sajtovima partnerskih organizacija (MDRI-S i FemPlatz) za angažovanje agencije/ organizacije za izradu Plana komunikacije  i promotivni materijal za potrebe projekta „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“. Rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti bio je 24.decembar 2019.godine. S obzirom da se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač,udruženje KomunikArt iz Pančeva, produžen je rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti na 31. decembar 2019.godine. U produženom roku ponudu je dostavilo i udruženje  „Okular“ iz Ćićevca. Komisija u sastavu Maša Pavlović, Maja Popović i Snežana Lazarević konstatovala je da su oba udruženja dostavila neophodnu dokumentaciju i ispunila administrativne  zahteve za učestvovanje na konkursu. Nakon ocene pristiglih prijava „KomunikArt“ i „Okular“ komisija je donela sledeću odluku da za izradu:
  • Nacrt metodoligije za realizaciju angažovanja
  • Radni sastanak sa projektnim timom i planiranje okvira plana komunikacije
  • Dostavljanje prvog plana nacrta komunikacije
  • Dostavljanje najmanje 5 predloga za online kampanju na temu projekta
  • Realizacija najmanje 2 jednodnevne radionice sa projektnim timom o komunikaciji i promociji projekta
  • Dostavljanje finalne verzije plana komunikacije
  • Dostavljanje rešenja digitalnog i štampanog materijala za žene sa invaliditetom u pristupačnom formatu
  • PR i eksterna komunikacija
Angažuje udruženje KomunikArt iz Pančeva. MDRI-S će sa udruženjem KomunikArt sklopiti ugovor o saradnji kojim će se jasnije definisati odgovornosti, opisi poslova, rokovi i finansijske obaveze. U Beogradu, 06. januar 2020.godine.