Obuka za advokate „Zaštita ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti“

31. Oct 2016.

hrlogocmykKomitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S pozivaju advokate na dvodnevnu obuku „Zaštita ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti“. Obuka će biti realizovana 24-25. novembra 2016. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša br. 4, Beograd). Cilj obuke je jačanje kapaciteta advokata za zastupanje osoba sa invaliditetom u postupcima ograničavanja poslovne sposobnosti kako bi se obezbedila efikasna pravna zaštita u postupcima pred sudom. Iako su međunarodni standardi ljudskih prava po pitanju poslovne sposobnosti jasni a to je da osobe sa invaliditetom imaju pravo na poslovnu sposobnost na jednakoj osnovi sa drugima, prema podacima iz 2014. godine, preko 17.000 odraslih i starijih osoba u Srbiji je bilo pod starateljstvom. Analiza sudske prakse pokazala je da je potpuno lišenje poslovne sposobnosti najzastupljenije, kao i da samo postojanje invaliditeta (u najvećem broju slučajeva intelektualna ili psihosocijalna teškoća) predstavlja osnovu za lišenje poslovne sposobnosti. Teme obuke su međunarodni standardi, domaći pravni okvir i problemi u njegovoj primeni, kao i iznošenje iskustava u dosadašnjem radu advokata YUCOM i predstavnika MDRI-S na osnovu konkretnih primera iz prakse zastupanja. Predavači i učesnici će imati priliku da razmene iskustva i praktične primere koji se odnose na postupanje različitih sudova i unapređivanje zastupanja interesa osoba sa mentalnim invaliditetom. Molim Vas da prijavu za učešće na obuci pošaljete na email adrese mdri.serbia@gmail.com i office@yucom.org.rs. U prijavi navedite ime i prezime, profesiju i anagažovanje u oblasti kojom se bavi obuka, i kontakt podatke (email adresa, broj telefona). Organizatori će pokriti troškove puta i smeštaja za ograničen broj učesnika van Beograda, kao i ostale troškove obuke (osveženje, ručak, radni materijal). Preuzmite pozivno pismo za obuku. Preuzmite Program rada. Projekat „Ravnopravnost osoba sa invaliditetom pred zakonom“ uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, a u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“