MDRI-S partnerska organizacija na novom EU projektu: osobe sa invaliditetom kao aktivni građani

19. Mar 2013.

U okviru projekta DISCIT – Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani, koji finansira Evropska unija, u Briselu je 27. i 28. februara 2013. godine održan prvi sastanak, koji je istovremeno obeležio i početak sprovođenja projekta. Organizator sastanka je NOVA - Norwegian Social Research, a prisustvovali su akademici, donosioci odluka i zastupnici iz deset zemalja EU, kao i iz Norveške, Srbije, Švajcarske i SAD. Takođe, na sastanku su učestvovali i predstavnici/ce Direktorata za pravdu Evropske komisije, Međunarodne organizacije rada i European Disability Forum. Kako je navela Monica Menapace iz Generalnog direktorata za istraživanje i inovacije Evropske komisije „ovaj projekat predstavlja nove načine odgovaranja na društvene potrebe na koje tržište i javni sektor nisu uspeli da odgovore na adekvatan način“. Ovde možete preuzeti DISCIT saopstenje za stampu