Konferencija za štampu „Odgovornost Srbije za kršenje prava osoba sa invaliditetom“

10. Jun 2016.

Utorak, 14. jun 2016. godine, od 12 do 14h

Medija centar Beograd, Terazije 3

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Mental Disability Advocacy Center MDAC

Na konferenciji će se predstaviti Zaključna zapažanja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom upućena Republici Srbiji u aprilu 2016. godine u kontekstu poštovanja, zaštite i ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. U posebnom fokusu konferencije su položaj i prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, kao i osoba u rezidencijalnim institucijama, naročito izmene sistema starateljstva, sprečavanje prisilnog zadržavanja i smeštaja, zabrana svih oblika prisilnog postupanja, deinstitucionalizacija i razvoj usluga u zajednici.

Kako će Republika Srbija prihvatiti upućene preporuke Ujedinjenih nacija i sprovesti hitno potrebne reforme sistema i prakse?

Na konferenciji će govoriti učesnice/ci zasedanja Komiteta UN o pravima osoba sa invaliditetom u aprilu 2016. godine:

Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S

Vladana Jović, zamenica Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom

Oana Georgiana Girlescu, Mental Disability Advocacy Center

 Moderator: Milan M. Marković, MDRI-S