Konferencija za medije “Kršenja osnovnih prava osoba sa invaliditetom u Izveštaju Evropske unije o napretku Srbije”

06. Sep 2018.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, u utorka 4. septembra 2018.godine, održala je konferenciju za štampu u prostorijama Press centra. Na konferenciji je predstavljeno stanje prava osoba sa invaliditetom u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. MDRI-S je jedna od organizacija civilnog društva koja direktno doprinosi sadržaju Izveštaja o napretku, te stoga nastoji da skrene pažnju na urgentne probleme osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i predstavi ih relevantnim faktorom u procesu pridruživanja.Fokus konferencije bio je na uskraćivanju osnovnih prava osobama sa mentalnim invaliditetom, nasilje nad ženama i devojčicama u institucijama socijalne zaštite, neravnopravnost pred zakonom, ugrožavanje prava dece sa invaliditetom, pristup obrazovanju, uslugama, tržištu rada, ali i predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. MDRI-S je konferenciju organizovala u okviru projekta "Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom", podržanog od strane Švedske u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji".