Konferencija: Obrazovanje kao preduslov ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju

14. марта 2016.

Moje pravo - Vaša obavezaInicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Inicijativa za inkluziju VelikiMali, u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Vas pozivaju na konferenciju:

Obrazovanje kao preduslov ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju

Konferencija će biti održana u sredu, 23. marta 2016. godine, u Medija centru u Beogradu (Terazije 3/1, Velika sala, I sprat).

Cilj konferencije je doprinos ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju na institucionalnom smeštaju u obrazovnom sistemu, kroz predstavljanje poslednjih analiza njihovog položaja i razmatranje koraka za dalje unapređenje javnih politika i prakse u procesu deinstitucionalizacije i primene inkluzivnog obrazovanja.

Nakon izlaganja ključnih aktera koji su omogućili realizaciju projekta, odnosno Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Delegacije EU u Srbiji i Kancelarije UN rezidentnog koordinatora u Srbiji predstavićemo publikaciju „Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema“ sa rezultatima prvog opsežnijeg istraživanja o pristupu i položaju ove grupe dece u obrazovnom sistemu u Republici Srbiji, a koje je MDRI-S sproveo tokom 2015. godine. Gošće sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i Fakulteta društvenih nauka iz Budimpešte će predstaviti proces uključivanja osoba sa invaliditetom i sistem obrazovanja u Mađarskoj.

Obezbeđen je simultani prevod sa engleskog na sprski jezik. Putni troškovi učesnika van Beograda biće pokriveni u skladu sa prethodnom prijavom.

Molimo Vas da učešće na konferenciji potvrdite na email adresu mdri.serbia@gmail.com.

Kontakt osoba: Maja Mirkov, MDRI-S, 063/249599

Poziv i program rada konferencije

Projekat podržava Evropska unija u okviru programa Civil Society Facility 2013.