Kampanja Pravo da donesem odluku -The Right to Act-

10. Apr 2015.

Početak online kampanje Pravo da donesem odluku u okviru projekta EU-PERSON. Cilj online kampanje Pravo da donesem odluku je promocija važnosti pitanja poslovne sposobnosti za sve osobe sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama i ukazivanje na probleme lišenja poslovne sposobnosti, starateljstva nad odraslim osobama i drugih restriktivnih sistema. Kampanja je deo EU-PERSON projekta - partnerstva sedam organizacija civilnog društva koje rade na ostvarivanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom u zemljama Balkana i Turskoj. Tokom 12 nedelja kampanje, dnevno ćemo objavljivati informacije o pravu osoba sa invaliditetom na donošenje i sprovođenje odluka, odnosno lične priče, primere dobre prakse i materijale iz različitih nacionalnih kampanja za unapređenje prava na donošenje odluka, posebno u zemljama Balkana i u Turskoj. Kako da podržite kampanju: PicsArt_08_04_2015 15_31_56Potpišite Deklaraciju Pravo da donesem odluku i pošaljite nam informaciju o tome na email adresu    mdri.serbia@gmail.com. Pokažite  da   podržavate pravo osoba sa invaliditetom da donose i sprovode odluke, donošenje odluka uz podršku i priznanje poslovne sposobosti kao osnovno ljudsko pravo. Fotografišite se sa posterom Moja je odluka ili posterom I will act i postavite fotografiju na Internet stranice i društvene mreže sa hashtag-om #TheRightToAct Podelite vesti, materijale, informacije o kampanji na društvenim mrežama i vašim Internet stranicama. Javite nam se i saznajte više! Zašto 11. april? Komitet za prava osoba sa invaliditetom je 11. aprila 2014. godine objavio Opšti komentar 1. na član 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) i potvrdio da je međunarodnom pravu u oblasti ljudskih prava potrebna velika promena sa zamenskog donošenja odluka (kao što je starateljstvo) ka donošenju odluka uz podršku. To znači da svaka od 151 države, koje su ratifikovale Konvenciju, ima obavezu da obezbedi pravo na delovanje osobama sa invaliditetom na jednakoj osnovi sa drugima. Član 12. Konvencije potvrđuje da sve osobe sa invaliditetom imaju pravo na ravnopravnost pred zakonom i da to uključuje i priznanje poslovne sposobnosti na jednakoj osnovi sa drugima. Opšti komentar na član 12. potvrđuje da sve osobe sa invaliditetom imaju punu poslovnu sposobnost „jednostavnom činjenicom da su ljudska bića“ (stav 14). U slučajevima kada je osobama potrebna podrška za ostvarivanje poslovne sposobnosti, Opšti komentar ističe obavezu države da obezbedi potrebnu podršku. Podrška može da podrazumeva obezbeđivanje informacija na pojednostavljene načine ili „krugove podrške“ kako bi se podržala osoba da donose i sprovede odluke o svom životu. U sistemima gde je poslovna sposobnost ograničena samo zato što osoba ima intelektualne ili psihosocijalne teškoće neophodna je zakonodavna promena. Gotovo sve zemlje potpisnice Konvencije imaju dug put kroz reformisanje zakona, unapređenje prakse i obezbeđivanje da poslovna sposobnost postane realnost za sve osobe sa invaliditetom. Kampanja Pravo da donesem odluku je još jedan doprinos ovom važnom reformskom procesu.