Izveštaj o praćenju medija u Srbiji (2009)

17. марта 2013.

Inicijativa za inkluziju VelikiMali objavila je izveštaj o praćenju medija po pitanju izveštavanja o pravima dece i odraslih sa invaliditetom.

Mediji imaju veoma važnu ulogu u javnom životu, oni imaju veliku moć i vrlo često diktiraju i/ili pomažu u formiranju mišljenja javnog mnjenja. Njihova uloga je višestruka, oni utiču na jezik i terminologiju koju će javnost dalje upotrebljavati a takođe i na stavove koje će usvajati / menjati / preispitivati.

Upotreba jezika je usko povezana sa razvojem pristupa i metodologije u pružanju podrške osobama sa invaliditetom i razumevanju principa jednakosti i ostvarivanja ljudskih prava. Pitanje terminologije je važno iz ugla uvažavanja osobe i poštovanja kompletne ličnosti. Poslednjih godina, pokret osoba sa invaliditetom i deo stručne javnosti pokrenuli su novu debatu oko terminologije. Opšti zaključak je da je terminologija često diskriminišuća i/ili uvredljiva, te je potrebno (osim društvenog stava) promeniti i terminologiju koja je u upotrebi.

Jedan od razloga za monitoring rada medija je pokušaj da se sagledaju glavni trendovi u oblasti izveštavanja o različitim temama koje se tiču osoba sa invaliditetom u Srbiji, kako bi se prepoznali neki od vodećih problema u oslikavanju položaja i potreba dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom. Monitoringom je obuhvaćen period od 04. aprila do 10. jula 2009. godine.

Inicijativa za inkluziju VelikiMali je pratila medijsko izveštavanje u Srbiji o deci i odraslima sa invaliditetom u okviru projekta „Stvaranje pravnog okvira i aktivnosti zastupanja u cilju unapređenja realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji“ koji za cilj ima unapređenje zaštite prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji sa posebnim akcentom na kvalitetno obrazovanje, život u porodici i uvažavanje mišljenja. Jedan od ciljeva ovog projekta je dalje razvijanje i unapređivanje koncepta jednakosti ljudskih prava i neophodnosti razvijanja inkluzivnog društva.
Projekat je realizovan u saradnji sa Mental Disability Rights International i Udruženjem za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Takođe, rad na unapređenju medijske slike o pitanjima vezanim za prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji, kao i pisanje ovog izveštaja podržala je organizacija: Civil Rights Defenders.

Preuzmite izvestaj (pdf 418 KB)