Gost konferencije Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji prof. Gerard Quinn

18. Mar 2013.

Kao poseban gost na konferenciji Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji, održanoj 28. oktobra 2011. godine u Beogradu, učestvovao je prof. Gerard Quinn sa Nacionalnog univerziteta Galway, Republika Irska (Galway University, Center for Disability Law and Policy).  Prof. Quinn je bivši potpredsednik Evropskog komiteta za socijalna prava Saveta Evrope, autor mnogih studija te slovi za jednog od najistaknutijih svetskih stručnjaka za primenu međunarodnog ljudskog prava na osobe sa invaliditetom.

Prof. Quinn je na konferenciji predstavio postojeće pristupe članu 12. Ravnopravnost pred zakonom, UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, a koji govori o poslovnoj sposobnosti osoba sa invaliditetom. Iznio je razmišljanja o tome da li čl. 12 predstavlja evoluciju funkcionalnog pristupa sposobnosti koji podiže standard za odlučivanje za osobu (starateljstvo)  ili revoluciju pristupa prema kojemu odlučivanje za osobu kao takvo prestaje postojati. Takođe je ukratko predstavio postojeće modele u svetu koji predstavljaju alternative odlučivanju za osobu, ali i naglasio da Konvencija uspostavlja samo temelje, a sam “strop” sprovođenja ovisi o samim državama i njihovoj spremnosti na inovacije.

Takođe, prof. Quinn je naglasio da bez obzira koji pristup čl.12 prevladao, Konvencija podrazumeva rastanak od paternalističkog pristupa osobama sa invaliditetom, posebno osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama te da se u tom smislu i sama problematika poslovne sposobnosti treba sagledati i uzimati u obzir pri donošenju novih rešenja. Tu je potrebno pogoditi pravu ravnotežu između autonomnosti osoba sa invaliditetom (koji je najvidljiviji u čl. 19. (pravo na samostalan život) i čl. 12.) i obaveze države da zaštiti prava osoba sa invaliditetom (čl. 16.).

Konačno, prof. Quinn naglasio je da ova debata zapravo nije tehnička debata, već da se prvenstveno tiče ljudske ličnosti i građanstva te da svaka debata o ovom pitanju treba početi od samih korena – šta znači biti osoba, koja je priroda donošenja odluka, te zašto osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama postavljamo višu granicu za mogućnost donošenja odluka nego što je primenjujemo za ostatak društva. Na kraju, prof. Quinn predstavio je nacrt principa kojima bi se trebale voditi sve reforme u oblasti izmena poslovne sposobnosti i starateljstva, a koji su rezultat rada irskih nevladinih organizacija u irskoj reformi starateljstva.

Vrlo zanimljivo i inspirativno predavanje predstavljalo je retku priliku da se na ovim prostorima uživo čuje jedan od najreferentnijih stručnjaka za pravo osoba sa invaliditetom. Punu prezentaciju prof. Quinn-a i snimak konferencije možete naći ovde.