Drugi ciklus obuka o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Paraćinu, Leskovcu i Zaječaru

18. Mar 2013.

Tokom marta, u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća” održali smo II modul radionica o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – u Paraćinu, Zaječaru i Leskovcu. Tema ovih događanja bila je: Socijalno preduzetništvo - od ideje do realizacije. Učesnici su, kroz predstaljanje primera dobre prakse, upoznati  sa mogućim oblicima zapošljavanja osoba sa invaliditetom i sa zakonskim okvirom za pokretanje socijalnog preduzetništva u Srbiji. Sami su istakli koje usluge postoje na lokalnom nivou, ali i što bi to trebalo realizovati da bi se osobama sa intelektualnim teškoćama olakšalo svakodnevno funkcionisanje i poboljšalo kvalitet života. Prisutni iz lokalne samouprave istakli su koji su to resursi kojima opštine raspolažu, a koji bi mogli da se iskoriste i olakšaju realizaciju određenih inicijativa. Na sve tri lokacije gde su radionice održane, grupe su izrazile interesovanje za različite tipove usluga za koje smatraju da su potrebne u njihovoj zajednici. „Socijalno preduzetništvo ne odnosi se samo na zapošljavanje“, istakla je Anica Spasov, predsednica Udruženja "Naša kuća" te  dodala da ono podrazumeva i razvijanje usluga u lokalnoj zajednici. Ona je učesnicima predstavila moguće oblike radnog angažovanja koje je pokrenulo ovo udruženje, kroz primer rada u u zatvoranoj i otvorenoj sredini. Takođe je prezentovala i primer partnerstva između javnog i biznis sektora koje je pomoglo da ovo udruženje uspešno razvije programe za rad svojih korisnika. U Leskovcu, učesnici su bili predstavnici lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici Dnevnog boravka za osobe ometene u razvoju „Duga“,  roditelji odnosno staratelji i predstavnici škole „11. oktobar“. Učesnici su se složili da i pored uglavno slabo razvijenih usluga koje su namenjene odraslima sa teškoćama, postoji i nedostatak usluga za decu sa smetnjama u razvoju. U Paraćinu, učesnici su bili predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnica oragnizacije „Dečji vidici“, roditelji čija su deca korisnici Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju  Grada Paraćina, roditelji odnosno staratelji te zaposlenici Dnevnog boravka. Roditelji čija deca koriste usluge Dnevnog boravka izrazili su potrebu za osnivanjem udruženja roditelja osoba sa intelektualnim teškoćama. Grupa roditelja okupljena oko ove ideje smatra  da bi tako udruženi bili u mogućnosti da bolje zastupaju interese svoje dece na lokalnom nivou. U Zaječaru, organizacija „Rime“ razmatra mogućnost pokretanja proizvodnje papirni h kesa gde bi uposlila svoje korisnike i pružila im mogućnost radnog angažovanja. Suzana Ilić, predsednica organizacije „Rime“ rekla je da je to model koji je već isproban, proizvod koji ima široku primenu i da postoji potreba za ovom vrstom proizvoda na lokalu. Sa druge strane, Udruženje hraniteljskih porodica „Iskrica“ razmatra mogućnost pokretanja usluge - isporuke lekova i namirnica za stare i teško pokretne osobe koje žive na periferiji  Zaječara. I uprkos mogućnostima koje postoje, zaključak sa sve tri radionice je da postoje zakonska ograničenja koja ovu grupu ljudi onemogućuju u ostvarivanju mnogih prava, a između ostalog i prava na rad. Međutim, male lokalne inicijative bi mogle da utiču na prevazilaženje predrasuda o beskorisnosti, nesposobnosti  i nekompetentnosti osoba sa invaliditetom. III. po redu modul radionica biće kreiran u skladu sa lokalnim potrebama, a imaće za cilj da učesnicima predoči značaj umrežavanja na lokalnom nivou i da ih upozna sa potencijalnim izvorima finansiranja za njihove inicijative. Radionice su održane u okviru projekta  „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“.  Projekat se realizuje uz podšku Evropske unije, a ima za cilj da poveća učešće osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i zapošljavanja. Kroz kreiranje mreže lokalnih aktera nastoji da poboljša postojeće i kreira nove usluge namenjene osobama sa invaliditetom i promoviše socijalno preduzetništvo kao održivi model zapošljavanja.