Anketa o položaju osoba sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji

26. Apr 2022.

 

 

 

Drage građanke i građani Republike Srbije,

Veoma smo zainteresovani da saznamo vaše viđenje situacije u kojoj se nalaze osobe sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom koje žive u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta da popunite ovu anketu. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJbiCpInnwUZc3iY-ykRDct3b-7GVpjgXNOTvNWX9A5pPAQ/viewform?usp=sf_link

Svi odgovori su poverljivi i anonimni, i biće korišćeni za informisanje donosilaca odluka i kreatora državnih politika u cilju unapređenja položaja osoba sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom i njihovih porodica.

Ova aktivnost sprovodi se u cilju podrške zagovaračkim inicijativamau vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je jedna od podržanih OGD.

Hvala unapred na izdvojenom vremenu i saradnji!