Anketa o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji

22. Nov 2021.

Drage koleginice i kolege, dragi roditelji, veoma smo zainteresovani da saznamo Vaše viđenje situacije u kojoj se nalaze deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji i puno bi nam značilo ako biste izdvojili nekoliko minuta da popunite ovu anketu.

Svi odgovori su poverljivi i anonimni, i biće korišćeni za bolje informisanje donosilaca odluka i kreatora državnih politika u cilju unapređenja položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica.

Popunjavanju upitnika možete pristupiti na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu2jr7rsp6Q-5bos6ZzoAuLfrxZIDoQv_J9bD465o10PjnWw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ovo istraživanje sprovodimo u okviru projekta „Pravno zagovaranje za borbu protiv nasilja i institucionalnog zatvaranja dece u Evropi“ koji Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S sprovodi u partnerstvu sa Disability Rights International, a uz podršku OAK fondacije.

Hvala unapred na izdvojenom vremenu i saradnji!