Anketa o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji

17. Dec 2019.

Drage koleginice i kolege, dragi roditelji, veoma smo zainteresovani da saznamo Vaše viđenje situacije u kojoj se nalaze deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji i puno bi nam značilo ako biste izdvojili nekoliko minuta da popunite ovu anketu. Popunjavanju upitnika možete pristupiti na linku https://www.surveymonkey.com/r/DRI_Serbia Svi odgovori su poverljivi i anonimni, i biće korišćeni za bolje informisanje donosilaca odluka i kreatora državnih politika u cilju unapređenja položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica. Ovo istraživanje sprovodimo u okviru projekta „Pravno zagovaranje za borbu protiv nasilja i institucionalnog zatvaranja dece u Evropi“ koji Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S sprovodi u partnerstvu sa Disability Rights International, a uz podršku OAK fondacije. Hvala unapred na izdvojenom vremenu i saradnji!