MDRI-S Team member - Stefan Lazarević

Stefan Lazarević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik


Stefan Lazarević je član upravnog odbora  i samozastupnik u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Deo je neformalne grupe samozastupnika i samozastupnica od 2020. godine. Grupu čine mladi ljudi sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom koji žele da se njihov glas čuje po principu „Ništa o nama bez nas“. Aktivno učestvuje u organizaciji sastanaka samozastupnika i  samozastupnica i zadužen je za sačinjavanje izveštaja sa održanih sastanaka.  Kao deo grupe samozastupnika i samozastupnica, Stefan radi na pripremi  dokumenata i  publikacija u formatu lakom za razumevanje (easy to read).

Stefan je moderator konferencija i infosesija i prezenter na obukama za predstavnike organizacija civilnog društva na kojima su glavne teme inkluzivno obrazovanje i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.

Stefan aktivno piše i objavljuje svoje blogove o  položaju osoba sa autizmom i mentalnim invaliditetom. Njegove blogove prenosili su brojni portali u Srbiji. Do sada je objavio oko 20 blogova, koji su dostupni na sajtu MDRI-S.

Završio je Drugu  ekonomsku školu i postao je poslovni administrator.  Amaterski se bavi muzikom, svira klavijature. U slobodno vreme, rekreativno se bavi sportom.