MDRI-S Team member - Maša Pavlović

Maša Pavlović

Projektna menadžerka, Regionalna kancelarija u Srbiji


Maša Pavlović je projektna menadžerka u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, DRI Srbija. Uključena je u MDRI-S od samog početka kao jedna od  osnivačica i član upravnog odbora. Od tada, ona je jedna od ključnih stubova organizacije i zakonska zastupnica. Maša je zadužena za razvoj, vođenje i realizaciju projekata, upravljanje finansijama i administracijom, planiranje i upravljanje ljudskim resursima. Član je radne grupe za izmene i dopune Porodičnog zakona.

 Ima veliko iskustvo u razvoju, vođenju i organizovanju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata.

Maša je deo monitoring tima rezidencijalnih ustanova u Srbiji.

Od 2005-2008 Maša je bila administrativni i finansijski saradnik češke organizacije People in Need, za njihovu misiju u Srbiji, u okviru programa podrške transformaciji rezidencijalnih ustanova za decu i odrasle sa invaliditetom.