MDRI-S Team member - Maja Popović

Maja Popović

Programska saradnica i koordinatorka grupe samozastupnika i samozastupnica, MDRI-S, Beograd, Srbija


Maja Popović je programska saradnica i koordinatorka grupe samozastupnika i samozastupnica u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Deo MDRI-S tima je postala u januaru 2013. godine, kao kontakt osoba za osobe sa mentalnim i psiho-socijalnim invaliditetom i samozastupničke grupe u Srbiji.

Zadužena je za komunikaciju sa projektnim partnerima, koordinaciju projektnih aktivnosti i kontinuirano praćenje i dokumentovanje aktivnosti organizacije. Aktivno je uključena u planiranje, pripremu i organizaciju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih obuka i konferencija.

Koristeći znanja stečena tokom međunarodnih obuka u Švajcarskoj, Maja je obavila niz intervjua i radionica sa osobama sa invaliditetom koje žive u rezidencijalnim ustanovama i osobama sa invaliditetom koje su imale iskustvo institucionalizacije u Srbiji. Takođe je koautorka brojnih brošura u formatu  lakom za razumevanje(easy to read).

Maja je deo monitoring tima rezidencijalnih ustanova u Srbiji.

Poseduje sertifikat Beogradske škole za ljudska prava „Vojin Dimitrijević“, najistaknutije srpske obrazovne organizacije za ljudska prava.

Maja je studirala Filozofski fakultet u Srbiji i postala diplomirana sociološkinja.