MDRI-S Team member - Ana Stojmenović

Ana Stojmenović

Projektna asistentkinja, MDRI-S, Beograd, Srbija


Ana Stojmenović je asistenkinja za prikupljanje podataka u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Kao pojačanje, timu se pridružila početkom 2022. godine i učestvovala u izradi nultog izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom. Od 17. godine angažovana je u organizacijama civilnog društva, te se oprobala u ulozi generalnog sekretara, koordinatora volontera, koordinatora za saradnju sa medijima. Učestvovala je u izradi dve publikacije i šest omladinskih razmena u inostranstvu.

Ujedno je i student demonstrator na Fakultetu političkih nauka, gde je diplomirala na smeru Novinarstvo i komunikologija.