Tim MDRI-S

Tim MDRI -S čine osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica i profesionalci/ke sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju podrške i zastupanju prava osoba sa invaliditetom i zalaganju za sistemske reforme po svim pitanjima koja se tiču ove grupe osoba.

Našim aktivnostima koodinira Upravni odbor sastavljen od pet članova koji čine: psihološkinja, majka osobe sa invaliditetom, dva samozastupnika i pravnica.

Glavni tim čine:

Maša Pavlović

Projektna menadžerka, Regionalna kancelarija u Srbiji

Snežana Lazarević

Saradnica, MDRI-S, Beograd, Srbija

Maja Popović

Programska saradnica i koordinatorka grupe samozastupnika i samozastupnica, MDRI-S, Beograd, Srbija

Stefan Lazarević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik

Ana Stojmenović

Projektna asistentkinja, MDRI-S, Beograd, Srbija