Završna online konferencija za medije o projektu „Samozastupanje za veće političko učešće osoba sa intelektualnim teškoćama“

21. Dec 2020.

Poštovane/i,

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S poziva vas na završnu onlajn konferenciju za medije koju ćemo realizovati u četvrtak, 24. decembra 2020.godine, putem ZOOM platforme, u 11.00 časova.

Na konferenciji će vam se predstaviti samozastupnici i samozastupnice iz neformalne grupe koja je nastala tokom realizacije projekta „Samozastupanje za veće političko učešće osoba sa intelektualnim teškoćama“, a koji je sprovodila Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S uz podršku OHCHR.

Samozastupnici i samozastupnice će govoriti i o najvažnijim rezultatma i aktivnostima na ovom projektu, o tome šta su o samozastupanju naučili, zbog čega je ono važno, i zašto je neophodno osobe sa mentalnim invaliditetom uključiti u sve procese i odluke koji mogu uticati na njihove živote.

Posebno će naglastiti važnost jednakosti pred zakonom, odnosno puno poštovanje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, što podrazumeva da se ljudi sa invaliditetom više ne smeju lišavati poslovne sposobnosti.

Za učešće na Zoom konferenciji obavezna je registracija, slanjem prijave na mejl ana.petronijevic@uns.rs do 23. decembra u 12 časova.

Tehničku podršku za realizaciju konferencije obezbeđuje Press Centar UNS.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta podržanog kroz partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD), pod nazivom "Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji"

Program konferencije nalazi se u nastavku.

S poštovanjem,

Tim MDRI-S

Program rada

24.12.2020. godine, ZOOM platforma

11.00 – 12.00 časova

11.00 - 11.15   Uvodno obraćanje, osnovne informacije o projektu – Stefan Lazarević

11.15 - 11.20   Sastanci samozastupnika kao važna aktivnost – Uroš Milošević

11.20 - 11.30   Učešće u kampanji Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava i članci o samozastupnicima u dnevnom listu Danas – Ana Jović

12.10 – 11.40  Sastanci samozastupnika sa predstavnicima ministarstava i nezavisnih tela – Samir Bičak

11.40 – 11.45  Zaključak – Stefan Lazarević

11.45 – 12.00  Diskusija