Završna konferencija "Predstavljanje rezultata kampanje zagovaranja i ključnih predloga za reformu režima poslovne sposobnosti"

27. May 2019.

Poštovane/ i,

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) Vas pozivaju na press konferenciju povodom predstavljanje rezultata kampanje zagovaranja ključnih predloga za reformu režima poslovne sposobnosti koja će se održati 29. maja 2019. godine u Press centar UNS-a, ul. Knez Mihailova 6, 11 000 Beograd.

Na press konferenciji će biti predstavljeno istraživanje o stavovima roditelja o ukidanju instituta lišavanja poslovne sposobnosti i mogućim modelima podrške za osobe sa intelektualnim teškoćama, kao i rezultati obuke za roditelje i osobe sa intelektualnim teškoćama. Obuka su bile namenjene mladim osobama sa mentalnim invaliditetom koje žele da dobiju više informacija o donošenju odluka uz podršku  i steknu veštine za samozastupanje.

Na kraju će biti emitovan i video sa ključnim porukama mladih osoba sa mentalnim invaliditetom koje su tokom trajanja projekta imale priliku da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji.

Cilj ovog projekta je bio da kroz istraživanje, edukaciju i zagovaranje, zajedno doprinesemo usklađivanju domaćih zakona sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (sa fokusom na čl. 12 – Ravnopravnost pred zakonom), kao i izgradnji kapaciteta ključnih aktera ovog procesa. Iako je Republika Srbija kroz reformske procese donekle unapredila položaj osoba sa invaliditetom, za osobe sa intelektualnim teškoćama još uvek postoje prepreke u pojedinim zakonima i praksi, koje im stoje na putu ravnopravnosti. Institut starateljstva i zamenskog odlučivanja, odnosno oduzimanja poslovne sposobnosti najviše pogađa upravo osobe sa intelektualnim teškoćama, tako da su zakonski zastupnici osoba sa intelektualnim teškoćama njihovi roditelji ili staratelji. Praksa lišavanja poslovne sposobnosti ostavlja ih bez prava na odlučivanje o svom životu i uživanja osnovnih prava zagarantovanih Ustavom svim građanima na jednakoj osnovi.

Projekat je trajao 6 meseci i realizovan je u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu.

Ovo je ujedno i završni dogadjaj u okviru partnerskog projekta MDRI-S i NOOIS-a „Zajednički glas za punu poslovnu sposobnost i nezavisnost osoba sa invaliditetom“ koji je podržan od strane Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji u okviru šireg projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“. Agendu konferencije možete preuzeti ovde.