Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

22. јуна 2017.

 

Poštovani/a,

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na dvodnevnu obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koju ćemo realizovati 29-30. juna 2017. godine u Beogradu.

Obuka je namenjena organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti žena od nasilja, promociji i zaštiti ljudskih prava, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, pružaocima usluga osobama sa invaliditetom sa posebnim fokusom na devojčice i žene. Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija i znanja o specifičnom položaju žena sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, specifičnim oblicima nasilja nad njima i postojećim mehanizmima zaštite. Svrha obuke je da postojeći pružaoci usluga promisle o integrisanju pojedinih aspekata pružanja podrške ženama sa invaliditetom koje su preživele institucionalno nasilje. 

Molimo Vas da popunite kratku prijavnu tabelu i pošaljete nam na email adresu mdri.serbia@gmail.com do 26. juna 2017. godine. Sve detalje oko mesta održavanja seminara, tehničke informacije, putnih troškova ćemo poslati nakon prijave.

Kompletan poziv i prijavni formular možete preuzeti ovde.