Smrtni slučajevi u ustanovama socijalne zaštite nisu izolovani incidenti

11. Mar 2019.

Grupa organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda daje:

SAOPŠTENJE

Povodom nedavnih smrtnih slučajeva u Domu Trbunje kod Blaca i Domu u Tutinu, kao i povodom nešto ranijeg smrtnog slučaja u Ustanovi za smeštaj dece i omladine Sremčica ukazujemo da ovi  slučajevi smrti u ustanovama socijalne zaštite nisu izolovani, već su samo  obelodanjeni u javnosti. Zabrinjavajuće je što je stopa mortaliteta u ustanovama za smeštaj osoba sa invaliditetom višestruko veća od stope mortaliteta ostale populacije.  Zdravstvena zaštita osoba koje žive u ustanovama socijalne zaštite nije adekvatna, često su im uskraćeni neophodni medicinski tretmani, a ove osobe su izložene različitim oblicima i manifestacijama nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Ovakav odnos državnih institucija prema osobama koje žive u ustanovama socijalne zaštite šalje poruku da su životi ovih ljudi manje vredni dok za njihov loš položaj i sistemsko kršenja ljudskih prava niko ne snosi odgovornost. Zbog svega navedenog, pozivamo Vladu Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičko javno tužilaštvo i druge nadležne državne organe:
  • da obaveste javnost o sprovedenim postupcima u vezi sa svim smrtnim slučajevima u ustanovama socijalne zaštite;
  • da osiguraju da osobe koje su odgovorne u ustanovama budu adekvatno kažnjene, ukoliko se utvrde propusti u radu koji su doveli do smrtnih slučajeva korisnika;
  • da hitno postave pitanje položaja i prava osoba sa invaliditetom koje žive u institucijama na listu prioriteta i počnu sa rešavanjem nagomilanih problema u ovim ustanovama;
  • da hitno usvoje strateški dokument za deinstitucionalizaciju;
  • da izmene propise o smeštaju u ustanovu socijalne zaštite i isključe mogućnost držanja ljudi u ustanovama protiv njihove volje.
Takođe, pozivamo medije da redovno prate i izveštavaju o ovoj temi i tako doprinesu boljem razumevanju položaja osoba sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite i efikasnijem rešavanju sistemskih teškoća u ostvarivanju njihovih prava.  Saopštenje u celosti kao i spisak organizacija civilnog društva koje su ga podržale možete preuzeti ovde.