Sastanak sa organizacijama civilnog društva „Razvijanje modela donošenja odluka uz podršku i konkurs za organizacije civilnog društva“

20. Sep 2016.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na informativnu sesiju na kojoj ćemo predstaviti razvijanje modela donošenja odluka uz podršku i konkurs za organizacije civilnog društva. Sastanak će biti održan u sredu, 28. septembra 2016. godine, s početkom u 12h, u hotelu Holiday Inn Express u Beogradu. U oktobru 2016. godine, MDRI-S će raspisati konkurs za male grantove za organizacije osoba sa invaliditetom, grupe za samo-pomoć, samozastupničke grupe kako bismo 1) doprineli unapređivanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom koje su lišene poslovne sposobnosti ili su u riziku od lišenja, i 2) razvili praktične modele donošenje odluka uz podršku i doprineli reformi sistema starateljstva nad odraslim osobama. Molimo Vas da svoje učešće na sastanku potvrdite na email adresu mdri.serbia@gmail.com ili na broj telefona 011/3837204. Tehničko-organizacione detalje ćemo Vam dostaviti po prijavi. Projekat „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“ realizuje Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom i pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR Serbia Country-based Scheme 2015 & 2016, a info sesiju realizujemo uz podršku OHCHR-a. Kompletan poziv kao i program rada informativne sesije možete pronaći ovde.