Sastanak sa Komesarom Saveta Evrope za ljudska prava

26. Feb 2018.

Komesar Saveta Evrope za ljudska prava, gospodin Nils Muižnieks posetio je Srbiju u periodu od 19. do 22. februara ove godine. Predstavnici naše organizacije, Snežana Lazarević i Lazar Stefanović, prisustvovali  su sastanku sa Komesarom kako bi doprineli izveštaju u oblasti inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, a tim Saveta Evrope dobio adekvatnu sliku o aktuelnim i relevantnim problemima u realizaciji prava deteta na obrazovanje. Na sastanku je prisustvovalo šest organizacija civilnog društva sa teritorije  Srbije koje se bave zastupanjem za prava dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dece romske nacionalnosti i dece migranata. Po rečima gospodina Muižnieksa, deca sa invaliditetom i deca romske nacionalnosti se susreću sa sličnim stepenom stigmatizacije i obe grupe su suočene sa snažnom diskriminacijom, te je ovaj sastanak obuhvatio obe grupe istovremeno, što do sada nije bila uobičajena praksa. Tim MDRI-S skrenuo je pažnju na ukorenjenost stigmatizacije i opštu prisutnost segregacije dece sa invaliditetom u obrazovnom sistemu. Takođe, posebno su istakli izuzetno težak položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, korisnika rezidencijalnog smeštaja ustanova socijalne zaštite,  i izneli su podatke iz istraživanja MDRI-S, prema kojima je svega 44% dece iz navedene grupe uključeno u obrazovni sistem (Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema, str. 21, 2016). Istakli smo probleme sa kojima se deca sa invaliditetom i njihovi roditelji, usled nedostatka podrške, suočavaju u redovnim, ali i problem specijalnih škola koje podstiču segregaciju i podrivaju mogućnost adekvatnog uključenja u zajednicu dece sa invaliditetom. Posebnu pažnju Komesara i njegovog tima skrenula je činjenica o postojanju “specijalnih” odeljenja u “specijalnim” školama za decu koja žive u ustanovama socijalne zaštite, kao ekstremni i simboličan primer opšteg neshvatanja koncepta inkluzivnog obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Fotografija je preuzeta sa sajta Radio Slobodna Evropa.