Saopštenje za medije

29. новембра 2021.

Beograd, Srbija, 29. novembar 2021. godine – U susret globalnoj kampanji „16 dana aktivizma“ kojom se podiže vidljivost rodno zasnovanog nasilja i mobilišu zajednice u sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Udruženje građanki FemPlatz organizovale su u utorak 23. novembra 2021. godine jednodnevnu konferenciju „Ravnopravne u zajednici“. Svrha konferencije je izgradnja baze podrške za zagovaranje za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama.

Konferencija „Ravnopravne u zajednici“ ujedno je i završni događaj projekta „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“ koji od 2018. godine realizuju MDRI-S i FemPlatz uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UNTF). Značaj i posebnost ovog projekta prvenstveno je u tome što se bavi pitanjem nasilja nad jednom od najmarginalizovanijih grupa čiji je položaj praktično nevidljiv u društvu.

Pred više od 40 učesnica, projektni tim je predstavio rezultate uključujući i osnovanu neformalnu platformu „Ravnopravne u zajednici“ koja uključuje devet organizacija civilnog društva i jednu aktivistkinju, a koja će i nakon projekta nastaviti sa zagovaračkim i drugim relevantnim akcijama kako bi se zaštitila prava žena sa mentalnim invaliditetom koje žive u rezidencijalnim ustanovama.