Saopštenje za medije

24. Jun 2021.

Beograd, Srbija, 24. jun 2021. godine – Disability Rights International i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S su danas objavile izveštaj Zaboravljena deca Srbije u kojem se navodi da Srbija nije uspela da reši pitanje teških kršenja ljudskih prava u institucijama koja predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje - a u nekim slučajevima dostižu nivo torture.  U svim institucijama koje smo posetili, bez obzira na njihovu veličinu, DRI i MDRI-S su pronašle slučajeve teškog zanemarivanja i manjka zdravstvene nege koji su rizični po život i zdravlje deteta.

Smeštanje novorođenčadi i male dece sa razvojnim smetnjama u institucije je nedopustivo“, rekao je Erik Rozental, izvršni direktor DRI, „a uskraćivanje odgovarajućeg lečenja kako bi se umanjio bol ne predstavlja ništa manje od mučenja”, dodao je Rozental. „Vlada Srbije doslovno otpisuje živote dece sa smetnjama u razvoju.“

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nastavljaju da čame u institucijama širom zemlje, zaboravljena i izopštena iz društva. Manji broj dece koja su iz najlošijih institucija prebačena u manje objekte u njima i dalje tavore bez ljubavi i brige porodice. Smeštanje u rezidencijalne ustanove u Srbiji je opasno po psihičko i fizičko zdravlje deteta i neminovno vodi pogoršanju poteškoća u razvoju.

„Dok god Srbija ne preduzme hitne korake da spreči dalju institucionalizaciju deca će nastaviti da žive i umiru u institucijama,” – rekla je Dragana Ćirić Milovanović, programska direktorka DRI za Evropu. “Srbija ima neposrednu obavezu da sva raspoloživa sredstva usmeri na podršku porodici i razvoj usluga u zajednici ,,a ne na premeštanje dece iz većih u manje institucije,” rekla je Ćirić Milovanović.