Saopštenje organizacije Disability Rights International povodom pogibije dečaka iz Doma u Kulini

20. Mar 2011.

Organizacija Disability Rights International (nekada MDRI) oštro je reagovala na nemili događaj pogibije dečaka G.N. u Domu u Kulini i pozvala na odgovornost sve nadležne uključujući i direktora ustanove Dragoljuba Markovića. "Tragedija je rezultat nebrige i zanemarivanja, a ne nemilog spleta okolnosti kako se to navodi u izjavi dotičnog direktora" – izjavila je direktorka DRI u Srbiji Dragana Ćirić Milovanović. Organizacija DRI (tada MDRI) u svom izveštaju 2007. godine upozoravala je na zlostavljanje i zanemarivanje dece u ovoj ustanovi i na moguće tragične posledice takvog tretmana. U izveštaju je kao veliki problem naveden i smeštaj nepokretne dece i odraslih osoba na višim spratovima objekata. "Izgovor se ne može tražiti u mentalnom stanju 'starijeg korisnika', koji je navodno 'brutalno usmrtio dečaka', čije je ponašanje posledica nebrige i lošeg tretmana kojem su korisnici izloženi. U tom kontektstu, jasno je da je 'nemili splet okolnosti' rezultat odluka uprave da se nepokretna deca ne premeste sa viših spratova institucije, kao i ignorisanja potreba individualnih korisnika" – navodi se u saopštenju. Takođe, potpuno je neprihvatljivo da se  povodom ovog događaja sva odgovornost pripiše radnici koja je bila zadužena da direktno brine o korisnicima. Najveća odgovornost leži na upravi Doma na čelu sa direktorom, kao i na Ministarstvu nadležnom za inspekciju uslova i tretmana korisnika Doma. S tim u vezi DRI upućuje zahtev nadležnima da: izreknu sankcije svim odgovornim osobama, ne izuzimajući upravu doma; pokrenu suštinske promene u ustanovama koje se tiču tretmana dece i odraslih osoba sa invaliditetom koji u njima žive; prestanu sa ignorisanjem upozorenja nevladinih organizacija na posledice neadekvatnog tretmana korisnika. Istovremeno, DRI poziva medije da prestanu sa upotrebom pogrdnih reči koje se odnose na decu sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom (retardirani štićenik i sl.) i paušalnih procena psihofizičkog stanja tragično nastradalog dečaka.
Our colleague identified the very good opportunity to buy papers online from the custom essay writing party.