Saopštenje organizacija civilnog društva povodom gostovanja g. Milana Krkobabića u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem

20. Mar 2011.

Povodom gostovanja g. Milana Krkobabića, zamenika gradonačelnika Beograda, u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem emitovanom 19. novembra 2010.godine, organizacije civilnog društva koje se zalažu za zaštitu prava dece sa teškoćama u razvoju i osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama izražavaju javno neslaganje sa izjavom navedenog gosta u kojoj navodi da je "...prioritet vrlo bitan za mene, to je izgradnja stacionara za decu sa smetnjama u razvoju. To treba da bude krunski objekat u ovoj našoj socijalnoj politici. Takav objekat nemamo i ja se nadam da ćemo izdvojiti sredstva i iduće godine da ćemo ga definitivno završiti". Neprihvatljivo je da se u današnje doba rezidencijalni objekti kao što su stacionari koji segregišu osobe sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama navode kao "krunski objekti socijalne zaštite" Grada Beograda, protivno državnoj politici Republike Srbije. Svetski inkluzivni pokret se, vođen međunarodnim standardima koji podrazumevaju nedeljivost ljudskih prava, već decenijama okreće potpunom zatvaranju i napuštanju rezidencijalnih ustanova stacionarnog tipa za osobe sa „ometenošću“ te se usmerava na razvoj usluga koje bi ovim osobama omogućile da žive u zajednici kao i svi ostali ljudi. U skladu sa tim, Republika Srbija se, usvajanjem relevantnih strategija, jasno opredelila za princip socijalne inkluzije. Takođe bismo negirali izjavu g. Krkobabića kako "takav objekat nemamo" jer je i sa samih internet stranica Gradskog sekretarijata i Ministarstva rada i socijalne politike evidentno postojanje četiri ustanove stacionarnog tipa za decu, omladinu i odrasle "ometene u razvoju" u Beogradu. Gradu Beogradu ne treba još jedna ustanova rezidencijalnog tipa, potreban mu je razvoj spektra usluga koje će odgovarati individualnim potrebama osoba sa teškoćama, što je i u skladu sa relevantnim strategijama Republike Srbije. Ukoliko već nisu upoznati sa istima, političari poput g. Krkobabića trebali bi biti otvoreni za kontakte sa organizacijama civilnog društva koje su spremne da pruže smernice za planski razvoj oblika zaštite za osobe sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama. Saopštenje potpisuju: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI Inicijativa za inkluziju "VelikiMali" Inkluzivni pokret Disability Rights International, kancelarija u Srbiji Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine Centar "Živeti uspravno" Centar za prava deteta Grupa MOST Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji Novi dan "Pravo na osmeh" VUPOSA – Vojvođansko udruženje za pomoć osobama s autizmom Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju "Naša kuća"
Grow consequential scholar assist out of https://www.college-essay-help.org