Saopštenje nevladinih organizacija povodom Svetskog dana autizma: položaj osoba sa autizmom u Srbiji

20. Mar 2011.

Usled nerazumevanja specifičnosti osoba sa autizmom od strane šire ali i stučne javnosti zastupljena je negativna slika prema ovim osobama. Pojam autizma se često koristi u negativnom kontekstu, što doprinosi daljoj stigmatizaciji ovih višestruko marginalizovanih osoba. Mnoge osobe sa autizmom nemaju adekvatno postavljenu dijagnozu ili ona nije u skladu sa kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije. Zbog toga im je uskraćena mogućnost da ostvare prava koja stiču na osnovu adekvatno postavljene dijagnoze. Takođe, nedostaju sistemska rešenja koja omogućavaju osobama sa autizmom ravnopravan i potpun pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Većina dece sa autizmom nalaze se izvan obrazovnog sistema i borave ili u svojim kućama ili su smeštena u ustanove namenjene osobama sa smetnjama u razvoju različitog uzrasta (dnevni boravci, stacionari, ustanove socijalne zaštite). Iako je Ministarstvo rada i socijalne politike napravilo određene korake koji ukazuju na njegovu opredeljenost ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, trenutne aktivnosti Ministarstva su usmerene na transformaciju starih ili otvaranje novih institucija manjeg kapaciteta u kojima se nastavlja izdvajanje dece i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Izjava ministra Rasima Ljajića povodom otvaranja dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u okviru Doma za decu bez roditeljskog staranja „Petar Radovanović“ u Užicu, gde je on istakao da je „otvaranje takvih i sličnih boravaka suština reforme socijalne zaštite“, govori o tome da odgovorni predstavnici vlasti ne razumeju osnovni koncept društvene inkluzije. U isto vreme, ministarstvo je usmereno na razvoj hraniteljstva, dok su biološke porodice u velikoj meri marginalozovane, i bez neophodne podrške društva. Dodatno, velikom broju osoba sa autizmom je oduzeta poslovna sposobnost, čime su im uskraćena osnovna građanska prava, uključujući i pravo na zapošljavanje i raspolaganje  privatnom imovinom. Prema našim saznanjima, u Srbiji ni jedna osoba sa autizmom nije zaposlena. Želimo da istaknemo da je najveći pomak napravljen u oblasti obrazovanja, čiji su pokazatelji nedavno usvojen Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i sve ostale aktivnosti koje Ministarstvo obrazovanja preduzima u cilju obezbeđivanja razvoja i primene modela inkluzivnog obrazovanja. Time se šalje jasna poruka da sistem obrazovanja mora biti pristupačan za svu decu, uključujući decu sa autizmom, i ovom prilikom pozivamo ostale odgovorne predstavnike vlasti da posebnu pažnju posvete sistemskim rešenjima koja će osigurati razvoj odgovarajućih servisa podrške kako bi se osobama sa autizmom obezbedila ravnopravnost i njihova puna uključenost u život zajednice. Grupa Most Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ Inicijativa za prava osoba sa mentanim invaiditetom Srbije – MDRI Inkluzivni pokret Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ Vedra
The importance of this terrific and crucial for students internet educational website is hard to overestimate because it is so good and affordable.