Saopštenje Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S:

1. јула 2021.

Održan inicijalni sastanak, sada je neophodno da ministarstvo preduzme konkretne korake

Beograd, 1. jul 2021. godine –  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S se odazvala pozivu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darije Kisić Tepavčević za održavanje sastanka u vezi sa nalazima objavljenim u izveštaju Zaboravljena deca Srbije.  Razgovor je bio konstruktivan, pojašnjeni su detalji u vezi sa istraživanjem i nalazima i diskutovalo se o konkretnim koracima koje je potrebno preduzeti da bi se položaj dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji unapredio, što podrazumeva uključivanje i drugih važnih aktera poput Ministarstva zdravlja, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Predstavnice MDRI-S su istakle da slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovama socijalne zaštite nisu proizvod namernog lošeg postupanja zaposlenih, već situaciona i sistemska stvar. Dok god deca budu odrastala bez ljubavi, nege i individualne pažnje koje je moguće obezbediti samo u okviru porodice ona će biti izložena nečovečnom postupanju i zlostavljanju koje je proizvod institucionalne kulture i sistema skladištenja dece u institucijama.

MDRI-S navodi da je jedino rešenje za ovu situaciju zatvaranje ovih institucija uz nesmetan pristup obrazovanju za svu decu, pružanje zdravstvene zaštite bez diskriminacije i obezbeđivanje materijalne i svake druge podrške biološkoj porodici. Za decu gde postoji opravdan razlog za izdvajanje iz biološke porodice neophodno je obezbediti urgentni smeštaj u srodničku ili hraniteljsku porodicu uz odgovarajuću pripremu ovih porodica da adekvatno odgovore na potrebe za dodatnom podrškom kod dece sa smetnjama u razvoju.

Ukoliko se navedeni preduslovi ispune, MDRI-S je spremna da ustupi svoju ekspertizu i nastavi sa zajedničkim obilaženjem ustanova socijalne zaštiite sa predstavnicima nadležnog ministarstva, kako bi se obezbedilo redovno praćenje situacije sa stanovišta ljudskih prava i kvaliteta života dece i odraslih osoba u ovim ustanovama tokom sprovođenja procesa deinstitucionalizacije.