Saopštenje Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

03. Jul 2021.

Sada je red da državni organi samostalno obiđu institucije, svako u svojoj nadležnosti

Beograd, 03.07.2021. – Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S demantuje da će u stručnom timu koji će obići ustanove socijalne zaštite, uz predstavnike ministarstava biti i predstavnici ove organizacije, kako je to objavljeno u saopštenju za javnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 02.07.2021. godine

Inicijativa pozdravlja iskazanu spremnost ministarstva da u ove posete uključi nevladine aktere. U isto vreme smatramo da je sada red da državni organi samostalno obiđu ove institucije, svako u okviru svojih nadležnosti, s obzirom da smo mi posete već obavili i naše nalaze i preporuke uputili nadležnim organima. Kada je reč o saradnji na monitoringu ustanova u budućnosti, smatramo da tome treba da prethode konkretni koraci koje će nadležni organi preduzeti u okviru reforme sistema institucionalnog staranja dece sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom.

MDRI-S, vodeći se međunarodnim standardima, naglašava značaj postojanja odvojenih mehanizama za nadzor - unutrašnji koji obavljaju predstavnici državnih organa i drugi - nezavisni koji obavljaju eksperti za ljudska prava. Nezavisni monitoring je jedna od okosnica zaštite ljudskih prava, posebno u slučajevima kada se on odnosi na osobe faktički lišene slobode, kao što je to slučaj sa odraslima i decom koji žive u institucijama. U skladu sa tim, monitoring u kome zajedno učestvuju državna tela i nevladine organizacije nije nezavisnog karaktera, te on ne isključuje potrebu za samostalnim nadzorom ustanova od strane organizacija osoba sa invaliditetom i nevladinih organizacija za ljudska prava.