Reagovanje - Nacrt zakona o udžbenicima ne podržava razvoj inkluzivnog obrazovanja

13. Mar 2015.

Inicijativa za inkluziju VelikiMali izražava zabrinutost povodom odredbi Nacrta zakona o udžbenicima koje se odnose na posebnu kategoriju udžbenika – udžbenik za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Uvođenjem posebnih udžbenika za decu sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom onemogućila bi se njihova puna uključenost i ravnopravnost sa ostalom decom u sistemu obrazovanja. Kao što je istaknuto u Mišljenju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti1 , ne postoji osnov niti opravdanje za uvođenje posebnih udžbenika, nastavnih sredstava i materijala za učenike sa smetnjama i invaliditetom. Postojanje posebnih udžbenika je suprotno antidiskriminacionim propisima, kao i načelima sistema vaspitanja i obrazovanja, utvrđenim Zakonima o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013). Celokupno saopštenje možete preuzeti ovde.