Reagovanje na izjavu ministra Vulina o ulaganju u ustanove

11. Jan 2016.

Saopštenje organizacija civilnog društva: Hitno prestati sa daljom segregacijom dece i odraslih osoba iz marginalizovanih grupa i preusmeriti sredstva na razvoj raznovrsnih usluga za samostalan život u prirodnom okruženju Organizacije civilnog društva i pružaoci usluga u zajednici izražavaju zabrinutost zbog udaljavanja Republike Srbije od politike ravnopravnog učešća i pune uključenosti dece sa smetnjama u razvoju, odraslih osoba sa invaliditetom, starijih i drugih marginalizovanih grupa u društvo, te napuštanja politike kojom se podržava pluralitet pružalaca usluga i time poštuje pravo korisnika da biraju uslugu koja najbolje odgovara na njihove potrebe. Govoreći o planovima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar Vulin je najavio da će se u ustanove socijalne zaštite naredne godine uložiti „700 miliona dinara, što je najviše u istoriji tog ministarstva“, te da će sve ustanove socijalne zaštite ući u program obnove, uz ustanove zdravstva i školstva (Tanjug, 16.12.2015. godine – preneo Blic).[1] Navodeći da je 300 miliona dinara izdvojeno za građevinske radove i nabavku opreme, dok će 400 miliona dinara biti uloženo u usluge u zajednici – osnivanje domova, dnevnih boravaka za decu sa smetnjama u razvoju, boravaka za starije, mininistar je pokazao nerazumevanje koncepta „usluga u zajednici“. Ukazujemo da domovi i dnevni boravci i dalje služe da izoluju i segregišu decu i odrasle osobe na osnovu njihovih teškoća, što je u suprotnosti sa principom socijalne inkluzije i ravnopravnog učešća. Pored toga, ne zadovoljavaju osnovni nivo brige i podrške koje su osobama sa invaliditetom i drugim marginalizovanim grupama potrebne kako bi živele kao ravnopravni članovi društva u svom prirodnom okruženju. Podsećamo da su prema međunarodnim standardima ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom, kao i prema nacionalnom zakonodavstvu, usluge u zajednici jasno definisane i odvojene od usluga koje se pružaju u okviru zatvorenih ustanova socijalne i zdravstvene zaštite. Zabrinuti smo zbog stavova ministra koji pokazuju da se institucije vide kao osnova brige i zaštite osoba sa invaliditetom, umesto da se bez odlaganja počne sa razvijanjem adekvatnih usluga za život u zajednici i odlučno nastavi sa procesom deinstitucionalizacije u Srbiji. Istom prilikom, ministar Vulin je ponovo decu, osobe sa invaliditetom i starije predstavio kao pasivne objekte zaštite, dok je direktore ustanova i same ustanove predstavio kao osujećene i neshvaćene heroje socijalne zaštite, što je nedopustivo. Istovremeno, nadležno ministarstvo nije obezbedilo održivost raznovrsnih usluga u zajednici koje već više od 10 godina pružaju organizacije civilnog društva. Zabeležen je zabrinjavajući trend gašenja usluga koje su povoljnije za korisnike i daleko ekonomičnije od malobrojnih i neinkluzivnih usluga koje država pruža, te tendencija zanemarivanja organizacija civilnog društva kao pružalaca usluga. Tako se uporno održava kruti i segregišući sistem koji se pokazao kao neefikasan i štetan po fizičko i mentalno zdravlje osoba koje borave u zatvorenim institucijama i drugim izdvojenim oblicima zaštite. Imajući u vidu ozbiljnost ovakvih izjava, pozivamo ministra Vulina, nadležno ministarstvo, kao i sve druge relevantne državne aktere da preispitaju planove i usklade ih sa usvojenim standardima, čime bi se sprečilo dalje društveno isključivanje osoba sa invaliditetom i pružila podrška procesu socijalne inkluzije, pravu na život u zajednici i borbi protiv diskriminacije. Potpisnici ovog saopštenja podsećaju da su mnogo puta posećivali ustanove socijalne zaštite, te da su u kontinuiranoj komunikaciji i saradnji ne samo sa korisnicima ustanova, već i sa zaposlenim osobljem, kako kroz posete nacionalnog nadzornog tela na osnovu Konvencije UN o zabrani torture i Opcionog protokola, tako i kroz redovan rad u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. Potpisnici saopštenja: MDRI-S – Inicijativa za prava osoba sa invaliditetom / Disability Rights International YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava Beogradski centar za ljudska prava Centar za orijentaciju društva – COD Disability Rights Promotion International – Regional Center for Europe (Medjunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom – Regionalni centar za Evropu) Helsinški odbor za ljudska prava Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ Udruženje za reviziju pristupačnosti Kreativno edukativni centar KEC "Korak napred" Kruševac Pomoć deci ISKRICA IZDP iz Zaječara Vrdničak, Vrdnik [1]http://www.blic.rs/vesti/drustvo/vulin-nikad-veca-izdvajanja-za-ustanove-socijalne-zastite/7783dvd