Radionica za roditelje "Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

21. Feb 2018.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je organizovala radionicu za roditelje "Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka", 16.februara 2018.godine, u hotelu 88rooms. Radionici su prisustvovali roditelji dece i mladih sa invaliditetom koji su želeli da nauče više o pružanju podrške u odlučivanju.

Radionica je bila interaktivnog karaktera, sa posebnim fokusom na razvoj praktičnih veština i znanja, sa mnoštvom mogućnosti za postavljanje pitanja i diskusiju. 

Radionicu je vodila istaknuta aktivstkinja iz Australije, Čer Nikolson, koja se bavi zagovaranjem za prava osoba sa invaliditetom. Čer je koordinirala pilot projekat o podršci u odlučivanju za 26 pojedinca sa različitim oblicima invaliditeta(uključujući autizam, povrede mozga i intelektualne teškoće).