Poziv na obuku "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama"

16. Jan 2019.

       Poštovani/a, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Udruženje građanki FemPlatz Vas pozivaju na dvodnevnu obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koju ćemo realizovati 4-5. februara 2019. godine u Beogradu. Obuka je namenjena organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti žena od nasilja, promociji i zaštiti ljudskih prava, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, pružaocima usluga osobama sa invaliditetom sa posebnim fokusom na devojčice i žene. Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija i znanja o specifičnom položaju žena sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, specifičnim oblicima nasilja nad njima i postojećim mehanizmima zaštite. Svrha obuke je da postojeći pružaoci usluga promisle o integrisanju pojedinih aspekata pružanja podrške ženama sa invaliditetom koje su preživele institucionalno nasilje.  Organizator pokriva troškove puta i smeštaja za učesnike/ce van Beograd, kao i sve ostale troškove organizacije seminara. Moguće je da iz jedne organizacije obuci prisustvuju dve osobe, ukoliko procenite da je to potrebno za unapređivanje vašeg daljeg rada u ovoj oblasti. Molimo Vas da popunite kratku prijavnu tabelu i pošaljete nam na email adresu mdri.serbia@gmail.com do 28. januara 2019. godine. Sve detalje oko mesta održavanja seminara, tehničke informacije, kao i detalje o refundaciji putnih troškova poslaćemo nakon prijave.   Program rada možete preuzeti ovde. Obuku realizujemo u okviru projekta „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama"“ koju podržava Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama. S poštovanjem, MDRI-S/FemPlatz